„P” változatai közötti eltérés

48 bájt törölve ,  2018. október 12., 19:59
== Aminemp, ==
 
Akármennyireismindenpéssemmisep,vanegyetlendologamieztmegkérdőjelezi:a[[Matematika|koordinátageometria]],aSátánTantárgya.Miutánosztályismétlésselsevoltképesfelfogniazértelmétafelszenteltpüspök,rájött,hogyazanyagteljesnegativitásbanállapvel.Mivelapmegérthetőésnemis,deakoordinátageometriamégezenistúlmegy,afféle harmadik választási lehetőséget ad ami a létezés és nemlétezés fogalmát tökéletesen ellenziafféleharmadikválasztásilehetőségetadamialétezésésnemlétezésfogalmáttökéletesenellenzi. Igy tehát a koordinátageometria nem p nem is evilági elemÍgytehátakoordinátageometrianempnemisevilágielem, pedig a nem e világi elem is ppediganemevilágielemisp. Mindenesetre megállapítottákMindenesetremegállapították, hogy a Retteget Tárgyat gonosz golfosok találták ki egy másik dimenzióbanhogyaRettegettTárgyatgonoszgolfosoktaláltákkiegymásikdimenzióban, pedig a másik dimenziópedigamásikdimenzió, a golfosokagolfosok, ésagolfésp.
p??
 
293

szerkesztés