A moronizmus a húsvétinyúl-hit és a fenyőfa-hit egyes elemeinek ötvözéséből alakult ki. A vallás alapítója Kovács József, egyszerű félanalfabéta büdösparasztfalvai (Moson-Bereg-Torontál megye) lakos. A moronokat arról lehet felismerni, hogy a legnagyobb hőségben is sötét hosszúnadrágban, fehér ingben, zakóban és nyakkendőben járnak, s zakójukon kis tábla van "Utolsó Napi Moron[1] Szentek Egyháza" felirattal.

A moronizmus nyolc pontjaSzerkesztés

(írta: Kovács József):[2]
 • 1. Nem hiszünk sem az Atyában, sem az ő Fiában, Jézus Krisztusban, sem a Szentlélekben. Hiszünk viszont abban, hogy milliónyi isten él a Star Trek-sorozatból ismert Kolob bolygón.
 • 2. Hisszük, hogy minden ember üdvözülhet, ha azt teszi amit mi mondunk neki.
 • 3. Hisszük, hogy az igaz hit alapvető tételei és szertartásai a következők:
  • 1. hit feletteseinkben;
  • 2. tized-fizetés;
  • 3. még több tized-fizetés;
  • 4. még egy kis tized-fizetés.
 • 4. Hiszünk ugyanabban az egyházi rendben, amely az őskeresztény egyházban is megvolt: azaz Első Elnökség két tanácsossal, területi elnökségek, cövekek, s tizenhét éves ostoba misszionáriusok.
 • 5. Hisszük, hogy a Biblia Isten szava, amennyiben a fordítása kellően hamisított.
 • 6. Hisszük mindazt, amit isteneink a múltban kinyilatkoztattak, mindazt, amit most nyilatkoztatnak ki, és hisszük, hogy ezután is sok nagyszerű és egymásnak többszörösen is ellentmondó furcsa és nevetséges dolgot fognak kinyilatkoztatni.
 • 7. Igényt tartunk arra a kiváltságra, hogy a Mindenható Istent mindenki a mi vezetőink lelkiismeretének parancsai szerint imádja.
 • 8. Hisszük, hogy vezetőinknek mindenben engedelmeskednünk kell.

 1. Moron jelentése ángliusul "síkhülye". Nem összekeverendő a Mormon szóval, aminek jelentése "akasztani való barom".
 2. Nem tudjuk, ki ő. Nem is akarjuk tudni.