Ölt az elnök?

A hírSzerkesztés

Bárki, ki már elnökölt, felkapja a fejét: az elnök ölt?
Márpedig ez olyan hír, amely 10 nap alatt megrengette a világot.
El tudtuk volna eddig képzelni az amerikai elnökről, hogy ölt?
Ráadásul egyenes adásban, testi és szellemi fölényét rútul kihasználva, egyetlen mozdulattal, röptében lesöpörte azt a biodiverz, életének teljében, saját fajának virágjában levő legyet, amely éppen arra szállt.
Bizonytalan, hogy a szerencsétlen, gyanútlan rovar túlélte-e a kizsákmányolt iraki szövőnők által oly tökéletesre alkotott perzsaszőnyeggel való váratlan találkozást. Nem zárható ki a legpesszimistább változat sem.
A hírt, a légy oktalan, antropo-terrorisztikus megtámadását, a világsajtó részletesen elemezte. Egy connecticuti nyugdíjas élénken emlékezett arra, hogy az 1960-as években Humphrey alelnök (az ellenzék szerint csak "al-álnok") már földhöz teremtett egy dongót, csak akkor még nem tudatosodott az ember-központú világkép vége, és a biodiverzitás még nem került fel az őt méltán megillető piedesztálra.

MagyarországonSzerkesztés

A hír a korlátlan szólásszabadságról ismert Magyarországon is nagy megütközést keltett. Az egyik kereskedelmi tévé szokásos reggeli "Bármit mondasz, úgysem érdekli riporterünket" című műsorában a "Légy jó" Biodiverzitást Óvó Egyesület képviselője nemcsak élesen elítélte a történteket, de ismertette az Egyesület kezdeményezését: az ENSZ nyilvánítsa 2010-et "A Légy Évének". Egyben késznek mutatkozott - amennyiben a költségek 100 %-át a világszervezet állja - a Légyvédők világtalálkozójának megszervezésére is. Erre Magyarországnak minden erkölcsi alapja úgyis megvan, hiszen a magyar nyelv a "légy" szót többnyire pozitív szövegkörnyezetben használja. "Légyott, Légy jó (mindhalálig), Légy udvarias, Légy türelmes, Most légy okos” stb., stb. A magyarság elkötelezettségét az is bizonyítja, hogy ezek a kifejezések akkor is pozitív jelentésűek maradnak, ha megfordítjuk a szórendet – jó légy, okos légy, rendes légy, óvatos légy, stb.
A "Légy jó" Egyesület ugyanakkor elismerte, hogy még sok nálunk is a tennivaló.
Mint minden tudatosítást, ezt is ajánlatos már az óvodában – alsó tagozatban megkezdeni.
Be kellene tiltani a tömeggyilkosságot hősi színben feltüntető "A vitéz szabólegény" című, sajnálatos módon nemzetközileg elterjedt mese-horrort: a "Hetet egy csapásra" cinizmusa a jövő generációinak kedvező, légybarát hozzáállását teheti tönkre.
Nyilvánvaló, hogy teljes betiltásról egy indexmentes demokráciában nem lehet szó - vetette közbe a riporter, aki éppen most ébredt.
Persze, erre mi is gondoltunk – válaszolta a riportalany – , a "Hetet egy csapásra" felnőtt változata maradhat, hiszen ott légyről szó sincs, csupán 7 pillangó kielégítéséről.
A légycsapónak, mint a kendőzetlen brutalitás eszközének a forgalomból való kivonását is követeli az Egyesület.

VégszóSzerkesztés

Bárhogy is történt, most már mindörökre ott él bennünk a kétely: ÖLT AZ ELNÖK?