Főmenü megnyitása

Unciklopédia β

Módosítások

Kunok

10 bájt hozzáadva, 2007. április 22., 12:49
Almappák visszahelyezése
A kunok a következő évezredekig a Birodalom autonóm tartományvá lettek, míg az ember (GYK: Homo Sapiens) véres háborúkat folytatott, s kialakultak folyammenti kultúrá(latlansága)ik. A kunok különleges etnikai jogosítványokkal élhettek a romák által. I. Gazsilius Kolomparius uralkodása alatt azonban szélsőséges nacionalizmus söpört végig az országban, s a kunokat elüldözték otthonaikból, jurtáikat felégették, napelemes vízforralóikat összetörték, állataikat elhajtották, s rabszolgasorba kerültek.
=== I. Róma-Roma háború ===
[[Kép:I. Róma-Roma.PNG|thumb|right|250px|Zöld- Római Birodalom, lila- Roma Birodalom, kék- Jakatyerinburg Birodalom, Sárga- Kínai Császárság a háború előtt. ]]
Az emberek birodalmai lassan elérték a felsőbbrendű lények által felvirágoztatott területeket, így a Római Birodalom kiterjedése során Perzsia által a Roma Birodalom szomszédja lett. A Barbár törzsek kezdetleges vaskardokkal és aranyvértezettel vonultak a romák urológiai ágyúi, s napenergiafókuszáló parabolaostromgépeik ellen. Az előrenyomulás nyomban megtört, s a Birodalomhoz került a Kaukázus nagy része.
=== II. Róma-Roma háború ===
[[Kép:II. Róma-Roma.PNG|thumb|right|250px|Zöld- Római Birodalom, lila- Roma Birodalom, kék- Jakatyerinburg Birodalom, Sárga- Kínai Császárság területeik és hadműveleteik az ország szíve Kanaudzs felé a II. Róma-Roma háború alatt.]]
Mire a Kárpát-medencébe értek, a barbár Birodalom már összeomlott, s utat nyitott az európai hegemóniának. Tanulva az előző évezredek hibáiból, s az emberek erejét megismerve a kunok hercegnőjüket összeismertették a magyarok királyával, aki megnemzette a később félig magyar, félig felsőbbrendű kun Kun Lászlót. A kunok így jogot tarthattak a letelepedésre. Ezt a király is megerősítette és 40 ezer felsőbbrendűt telepített le a Kis- és Nagykunságon. De a földesurak nem. A népet felbújtva ellenük etnikailag elnyomták őket. A kunok ezért követcsapatokat akartak küldeni a nagyobb településekre és uradalmakra, hogy megbékéljenek velük, ám a földesurak saját embereiket csempészték a küldöttségbe, majd vandálkodni kezdtek az országban. A közvéleményt sikeresen átejtették és azóta is a feldühödött kunoknak tulajdonítják be a több millió pengős kárt, amit az akkori király (GYK: az akkori pénzügy-, hadügy-, belügy-,külügy- és igazságügyi miniszter) IV. László halálraítélésekkel (GYK: megszorításokkal) kompenzált.
=== A nagy északi háború ===
[[Kép:Északi Háború.PNG|thumb|right|250px|Lila: Szövetségesek, Piros: Szlávok-Kínaiak]]
A kunok minden területüket elvesztették, és a magyarok erőszakos beolvasztási kísérletei nyomán a század végére csak pár öntudatos képviselő maradt.
=== A hidegháború évei ===
[[Kép:1241-1242 tele.PNG|thumb|right|250px|Télvíz ideje. Pont ennyit látni]]
Mutatva a kun hadvezérek és államfők felsőbbrendűségét beházasodnak a jelentős magyar családokba, majd később szinte mindbe, ezzel magukba olvasztották a finnugor népet, s szinte a teljes Kárpát-medence és Dalmácia felett uralmat szereztek. Friss területeiket azonban a törökök fenyegették. A törökök a vándorló cigányokat az ország felé terelték, hogy telepedjenek le, így fordult a kocka, most a cigányok lettek a kisebbség. A félig kun félig magyar Hunyadi László fellépett a török expanzió ellen. Követeket küldött a világ minden tájára, s megtudta, hogy újabb kolonizálókat küldött az anyabolygó, az ausztrálok, az eszkimók, az apacsok és a bantuk személyeiben. Tudta, hogy a törököt csak úgy lehet megállítani, s a felsőbbrendűeknek uralkodni, ha összekovácsolja népeiket. Azonban az ausztrálok épphogy létrehozták Amerikában a Maja, az Azték, a Tolték és az Inka Birodalmat a spanyoloknak estek áldozatul, s így Új-Zélandra, majd Új-Hollandiába való költözésük lehetetlenné tette a katonai szövetségbe való belépést. Az eszkimók túl távol voltak, így Hunyadi az apacsok és a bantuk törzsfőivel állapodott meg. Az apacsok, más néven Baszkok Spanyolország felől a Földközi-tengeren indítottak támadást a török hajóhadra. A bantuk az egyiptomi érdekterület ellen irányítottak páncélos-lovas alakulatokat. Maga Hunyadi az előrenyomuláskor életét vesztette, így a szövetség vezetőjének szerepébe fia, Mátyás lépett. Ő válogatott néger bantukból létrehozta a Fekete Sereget, melyeket magyar (GYK: kun) lovasok kísértek. A balkánon elért sikerek után már Edirnét fenyegette, ezért a törökök minden állami hivatalt átköltöztettek a szoroson túlra. Hogy elejét vegyék a kun támadásnak elrabolták Beatrixot, s öngyilkos merénylők Bécsbe vitték. Jól számítottak, Mátyás erre megfordította seregeit, s a város felé indult. Ezt kihasználva kiverték a bantukat Egyiptomból. Az apacs előrenyomulást azonban nem tudták volna felfogni, így a Spanyol Birodalommal és Velencével létrehozta a Mediterrean Paktumot, mely a 3 világhatalom valutaszövetsége volt. Ez azonban hasztalan volt a részéről, mert katonák kellettek volna. Taktikai hibája miatt pár száz év alatt elvesztette a Balkánt, s területének nagy részét. Szövetségesei elfoglalták Baszkföldet, s az apacsok kénytelenek voltak Amerikába szökni. A kunok Bécset kénytelenek voltak feladni, s eltaszították a kun-magyar királyt. Helyébe a tehetségtelen jekatyerin-lengyel Ulászló került.
=== Nagy földrajzi felfedezések ===
[[Kép:Kolompar.PNG|thumb|right|250px|Kolompár Gáspár tradicionális cigány viseletben.]]
Névtelen felhasználó