Főmenü megnyitása

Unciklopédia β

Módosítások

Kunok

16 bájt hozzáadva, 2007. április 20., 22:35
Helyesírási II.
[[Kép:I. Róma-Roma.PNG|thumb|right|300px|Zöld- Római Birodalom, lila- Roma Birodalom, kék- Jakatyerinburg Birodalom, Sárga- Kínai Császárság a háború előtt. ]]
Az emberek birodalmai lassan elérték a felsőbbrendű lények által felvirágoztatott területeket, így a Római Birodalom kiterjedése során Perzsia által a Roma Birodalom szomszédja lett. A Barbár törzsek kezdetlegesvaskardokkal kezdetleges vaskardokkal és aranyvértezettel vonultak a romák urológiai ágyúi, s napenergiafókuszáló parabolaostromgépeik ellen. Az előrenyomulás nyomban megtört, s a Birodalomhoz került a Kaukázus nagy része.
==== II. Róma-Roma háború ====
[[Kép:II. Róma-Roma.PNG|thumb|right|300px|Zöld- Római Birodalom, lila- Roma Birodalom, kék- Jakatyerinburg Birodalom, Sárga- Kínai Császárság területeik és hadműveleteik az ország szíve Kanaudzs felé a II. Róma-Roma háború alatt.]]
A Birodalomnak (GY: Az egy és oszthatatlan cigány államnak) keleti határain az emberek egy másik államával, Kínával került tőszomszédságba. A sárga állam épp háborúban állott a jekatyerinburgokkal, akik az Ázsiai kontinens jelentős részét uralták. Ezt a helyzete kihasználva a rómaiak követet küldtek a ferdeszeműekhez egy koalíció létrehozására. A kínaiak beleegyeztek, és Nagyböjt havában kétfrontos háborút indítottak a Roma Birodalom ellen. A jekatyerinburgok segédcsapatai odavezstek odavesztek az oda tartó úton, de ez a gesztus mély nyomot hagyott a két nép történetében. Ezt követően az darabjaira hullott, Dravida Birodalomra, Tibetre, Hátsó-Indiai törzsekre, Perzsa Birodalomra, s egyébb egyéb különálló népekre, akik keveredtek a kínaiakkal. A cigányok pedig Indiából kiindulva elkezdték vándorlásukat.
A Birodalom bukásával a kunok is felszabadultak, s folytatták vándorlásukat.
Mire a Kárpát-medencébe értek, a barbár Birodalom már összeomlott, s utat nyitott az európai hegemóniának. Tanulva az előző évezredek hibáiból, s az emberek erejét megismerve a kunok hercegnőjüket összeismertették a magyarok királyával, aki megnemzette a később félig magyar félig felsőbbrendű kun Kun Lászlót. A kunok így jogot tarthattak a letelepedésre.
Azonban boldog békeidőkre nem számolhattak, mert egy jekatyerinburg küldöttség kereste fel őket, hogy katonai szövetségre lépjenek a Moszkvai Fejedelemség, Litvánia-Lengyelország és Kína ellen. Másfelől meg Kun László is igénybevette igénybe vette vér szerinti leszármazottjainak segítségét, hogy megvédje önnön érdekeit a pápával szenbenszemben. A kun vezérkar így elhatározta a bosszantó egyén felkoncolását (GYK: életműködéseinek végleges megszüntetését, biológiai halálának beállítását) majd lóformájú szoláris energiával működő harcijárműveiken offenzívá harci járműveiken offenzívát indítottak a feltörekvő szláv államok ellen. A jekatyerinburgok folyamatosan szorultak vissza keleten, mert Kína allektálta Koreát, Déli szomszédait, minden oldalról bebiztosította magát, majd egy szvasztika alatt 3000 km hosszúságú frontvonalon támadta meg az északi fejletteb fejlettebb lények államát. A kunok a nyugati frontonkomoly fronton komoly sikereket értek el, széttörték az ellenséges perszonáluniót, s egy báb Lengyel- és Litvátországot hoztak létre. Moszkva látva szövetségeseinek visszaszorítását teljes sorozást rendelt el, és a nagy fegyver előállítását alkímistáitólalkimistáitól. Az előrenyomuló kun hadosztályoknak meg kellett közdeniök az orosz téllel: beállt a hidegháború. Keleten a jekatyerinok a lénai áttöréssel visszaverték az ellenséget, sőt 100 km mélyen behatoltak az ellensége sterületreellenséges területre. Kína ezt látva feltétel nélkül kapitulált, ami beolvasztását jelentette a Jekatyerinburg Birodalomba. A szövetségesek ellen így az oroszoknak semmi esélyük nem volt. Ám, mire a bevonuló csapatok elérték volna Moszkvát elkészült a csodafegyver, mit régi cigány technológiából loptak. Az északi szlávok így szinte ellenállás nélkül szorították vissza a két ellenséget, s 6 nap alatt megnyerték a háborút. A jekatyerinburgok teljesen de facto beleolvdtak beleolvadtak a birodlaombabirodalomba, így az Orosz Birodalom lett a föld leghatalmasabb állama.
A kunok minden területüket elvesztették, és a magyarok erőszakos beolvasztási kísérletei nyomán a század végére csak pár öntudatos képviselő maradt.
=== Törökök ===
Mutatva a kun hadvezérek és államfők felsőbbredűségét felsőbbrendűségét beházasodnak a jelentős magyar családokba, majd később szinte mindbe, ezzel magukba olvasztották a finnugor népet, s szinte a teljes Kárpát-Medence medence és Dalmácia felett uralmat szereztek. Friss területüket azonban a törökök fenyegették. A törökök a vándorló cigányokat az ország felé terelték, hogy telepedjenek le, így fordult a kocka, most a cigányok lettek a kisebbség. A félig kun félig magyar Hunyadi László fellépett a török expanzió ellen. Követeket küldött a világ minden tájára, s megtudta, hogy úljabb újabb kolonizálókat küldött az anyabolygó, az ausztrálok, az ezskimókeszkimók, az apacsok és a bantuk személyeiben. Tudta, hogy a törököt csak úgy lehet megállítani, s a felsőbbrendűeknek uralkodni, ha összekovácsolja népeiket. Azonban az ausztrálok épphogy létrehozták Amerikában a Maja, az AsztékAzték, a Tolték, Inka Birodalmat a spanyoloknak estek áldozatul, s így Új-Zélandra, majd Új-Hollandiába való költözésük lehetetlenné tette a katonai sz9vetségbe szövetségbe való belépést. Az eszkimók túl távol voltak, így Hunyadi az apacsok és a bantuk törzsfőivel állapodott meg. Az apacsok, más néven Baszkok Spanyolország felől a FÖldközi Földközi-tengeren indítottak támadást a török hajóhadra. A bantuk az egyiptomi érdekterület ellen irányítottak páncélos-lovas alakulatokat. Maga Hunyadi az előrenyomuláskor életét vezstettevesztette, így a szövetség vezetőjének szerepébe fia Mátyás lépett. Ő válogatott néger bantukból létrehozta a Fekete Sereget, melyeket magyar (GYK: kun) lovasok kísértek. A balkánon elért sikerek után már Edirnét fenyegette, ezért a törökök minden állami hivatalt átköltöztettek a szoron szoroson túlra. Hogy elejétvegyék elejét vegyék a kun támadásnak kuntámadásnak elrabolták Beatrixot, s öngyilkos merénylők Bécsbe vitték. Jól számítottak, Mátyás erre megforsította megfordította seregeit, s a város felé indult. Ezt kihazsnálva kihasználva kiverték a bantukat egyiptombólEgyiptomból. Az apacs előrenyomulást azonban nem tudták volna felfogni, így a spanyol Birodalommal és Velencével létrehozta a Mediterrean Paktumot, mely a 3 világhatalom valutaszövetsége volt. Ez azonban hazsnálhatatlan hasztalan volt a részéről, mert katonák kellettek volna. Taktikai hibája miatt pár száz év alatt elvezstette elvesztette a Balkánt, s területének nagy részét. SZövetségesei Szövetségesei elfoglalták Baszföldet, s az apacsok kénytelenek ovltak Amerikába szökni. A kunok Bécset kénytelenek voltak feladni, s eltaszították a kun-magyar királyt. Helyébe a tehetségtelen jekatyerin-lengyel Ulászló került.
=== Az I. és II. világháború ===
A Bécset ért megalázó elfoglalás után azok visszavágtak, s Kunországot (GYK: Magyarországot) elfoglalván létrehozták Európa egyik leghatalmasabb Katonai nemzetét. Kun technológiai tudáős tudás folytán géppuskákat gyártottak.
A bevándorló angolok az apacsokkal (GY: baszkokkal) keveredve az amerikai népként apacs technológiákra pl.: tankokra tettek szerint.
A harmadik leghatalmasabb állam, Oroszország a jekatyerinburgoktól szerzett repülőgépekkel állt csatarendbe, az egyetlen emberi méltához országhoz képest képest erős Német Birodalommal szenben. A háború kirobbanását követően a kunok számára érthetővé vált, hogy nagyhatalmi szerepük ebben a háborúban összeomlik, így sztráltestüket asztráltestüket visszaküldték az anyabolygóra, ahonnan minícióval munícióval visszasugározták őket.1915-ben a kapott anyagokkal elkezdték kiépíteni az Állást. Egy földkörül keringő Orbitális Királyság, melynek palotája a Halálcsillag nevezetű acélkohászat dicsősége. A megszerzett hatalommal rögtön az oroszok ellen fordultak, s Gorliénél Gorlicénél sikerült áttörniük a védelmi vonalakat. Mint kiderült az űrből érkező halálsugár a kunok bázisait találta el. A balul sikerült tesztlövés után a nyugati fronton próbálták ki az új fegyvert, s a német-francia határra sütötték el. A pusztítás borzalmas volt. Katonák ezrei haltak meg, határmenti települések százai pusztultak el, a másnapi német és a francia híradó kijelentette, hogy komoly áldozatok árán, de németek/franciák ezreit ölték meg a fronton, s hogy az ő (!) általuk okozott stratégiai siker megváltoztatja a háború sikerességét. A 2 lövés után újra keleltt kellett tölteni távoli csillagok magfúziós technikáival, így 1918-1939-ig folytak fent a munkálatok. Ezalatt egy Földre visszatért dezertált kun parancsnok Ausztiából Ausztriából Németországba szökött, ahol kiépítette a korábban az I. Gazsilius Kolomparius-féle Roma Birodalomra jellemző nemzetszocializmust, s a korábban kínai-jekatyerinburg háborúkban szerepelt szvasztikával minden felsőbbrendűbb állam ellen indult. Sorra meghódította az európai államokat, majd fő ellensége, a legfejlettebb idegen technológiával rendelkező oroszok fleé felé fordult. Ekkorra feltöltődött az űrágyú, így a kunok újabb lövést adtak le, azonban a koordináták diszkorrekciója koordináta hiba miatt (GYK: pontmeghatározási diszkorrekcióI diszkorrekció) miatt a Normandiai partvidéket találta el, ahol partraszálló amerikai csapatok százai vezstek vesztek oda, s másnap a Német Rádió azzal dicsekedett, hogy a partraszálló amerikaiak nagytöbbségét megölték.
Ekkor a kunok megelégelték dezertált tábornokuk katonai sikereit, s kivételesen az oroszok seregeit támogatva elkezdték visszaszorítani a németeket. Az apacsszülte amerikai nép a másik oldalról szorította a hurkot.
A kun dezertáns elfogása előtt ciánkapszulára (GYK: cigánykapcsulára) harapott, és fejbelőtte magát.
Oroszországban a bolsevik forradalom megbuktatta a cárt, és kommunista vezető állt az ország élére. Legfontosbab Legfontosabb feladatának azt tette, hogy az idegen fegyvereik utoló utolsó erejével agymanipulációt végezzenek az emberiségen, hogy az új rendszer mindig is fenállt fennállt a Földön. Ellenben csak azt tudták elérni egy hiba folytán, hogy az első világháború utánra módosította a felszabaduló energia a Szovjetúnió Szovjetunió létrejöttét, s kitörölt minden tárolt adatot a jekatyerinokról.Az amrikaiak amerikaiak (apacsamngolok apacsangolok [GYK: baszk-angolok]) az űrbe akarták kilőni, hogy elrejtsék, azonban az kun technológiával épített csészealjával leesett Rosewellnél. A felszabaduló sugárzás kitörölt mindent az apacoskról és a kunokról, így UFO jelenségként könyvelték el és az amerikai titkos körzetet vádolják érte.Az ősi kolonizálást, s az első Ősbirodlaomakat Ősbirodalmakat már csak a romák, az eszkimók és az ausztrálok ismerik. Azonban ők vagy halálrafagynak halálra fagynak a hóba, vagy kisülnek a hőségben, vagy agyonverik őket az őket elfelejtő kunok.
37
szerkesztés