Pirézia – egy ország a Földön. Lakói a pirézek. Anyanyelvük a piréz. [1]

Pirézia címere
Aki piréz akar lenni
pokolra kell annak menni.
(részlet a piréz Nemzeti dalból)
Mindenért a pirézek okolhatók.
(piréz közmondás)
Piréz vagy még?
(piréz graffiti)
Oh, pi istenek, oh pi rézek!
Hívék bennetek,
s lám, hogy kinézek...
(részlet a Piréz forradalmi kesergő, de azért talán mégse annyira szar a helyzet c. költeményből.)
Pirézélet gyöngyélet,
lányok könnye gyönggyé lett.
Sírás hangja csenddé lett.
(Piréz Festő: Lány trombitával)
Piréz vagyok piréz,
piréznek születtem,
piréz nótát dalolt
a dajka felettem,
pirézül tanított
gondolkodni anyám,
és szeretni téged
gyönyörű szép mátkám!
(Piréz népdal)

Bevezetés

Az alábbiakban olvasható áttekintés a piréz nép viharos évszázadait összefoglaló enciklopédikus mű (Gábor Áron - Piréz. Á. Gyula: A piréz nép viharos évszázadait összefoglaló enciklopédikus mű. Budapest-Washington-Moszkva, 2007. Üzlethelyiség Kiadó.) rövid kivonata.

Földrajz

 
Valahol ott van Pirézia

Pirézia a Pireneusokon innen és túl található, ami természetesen a különböző nézőpontok alapján folyamatosan változhat. Egyenletes, kiszámíthatatlan sebességgel kering a földön saját, vagy (vallásuk jövendölései értelmében) a magyarok tengelye körül. Területe, hegy- és vízrajza a piréz történelem napi eseményeinek függvényében módosul, módosabb, téli sportokat kedvelő turisták kívánságára hétvégenként messze a Pirészaki Sarkkörön túlra is behatol. Dél felé a vitorlázás szerelmeseinek pénztárcája jelöli ki a határokat, egészen a Pirrén-tengerig. Keleti szomszédja Ratyisztán.

Éghajlata, időjárási viszonyai a lakosság hangulatától függően, egyénre szabottan változók. Öt pirévszak különböztethető meg, úgymint a szerelmetes tavasz, a tündöklő nyár, a bús-borongós ősz, a gyerekekdekurvahidegvan, illetve a másnaposság. Minden pirévszakhoz számos kedves népszokás köthető, amelyeket azonban a nép sose szokott meg, mert történetesen éppen másfajta hangulata volt, vagy aludt. Üdítő kivétel a másnaposság. Az ehhez kötődő népszokások ismertetése viszont fölösleges, mert azokat már a világ minden kultúrnemzete átvette és integrálta saját, haladó hagyományai sorába.

 
Pirézia közizgatási térképe

Piréziában egyetlen város van, a főváros, Pirézia City. Ugyanígy nevezik a területén található számtalan kisebb és nagyobb települést is.

Főbb tájegységei: Kispirics, Piripócs, Balázs Piri Balázs, Beszarábia.

Nagyobb városaikat egy kora középkori program következetes végigvitelével fokozatosan egyre kisebb falvakká, tanyákká fejlesztették. A program a jövőben is folytatódik, a - némileg utopisztikusnak tekinthető - végcél a lakásméretű települések kialakítása. Hogy ez nem teljességgel lehetetlen, ahhoz elegendő adalék a közeljövőben olimpia megrendezésére pályázó Szabó, Külsó-Lángvágó u. 14. fsz. 2., illetve a Huszárik, Küküllő-köz 31. magasföldszint, amely már évek óta jelentős nemzetközi filmfesztiválok színhelye DVD-n.

Lakossága heterogén összetételű. Befogadó (és kiáramló, ld. később) nemzet lévén elmondható, hogy Piréziában békésen megférnek egymás mellett a legkibékíthetetlenebb ellentétek is: egyaránt lakják nők és férfiak, alacsonyak és magasak, fiatalok és hajlott korúak, stb. Együttélésüket az a közös szándék és cél teszi zökkenőmentessé, hogy mindannyian szeretnének - külsőleg és belsőleg egyaránt - a lehető legnagyobb mértékben hasonlítani a magyarokra.

Egyes vélekedések, és egy nálunk lakó piréz polgár szerint Pirézia a XXI. századra un. vándorállam lett, ami annyit tesz, hogy a vándorló piréz polgár az általa elfoglalt területet jogosult Piréziává nyilvánítani, és ott diplomáciai elismertségre törekedni, illetve bevezetni a Szabad Piréz alkotmányt (feltéve, ha az adott piréz polgár lapos és csíkos).

Államforma

Anarcho-szindikalista diktatórikus istenpirály köztársasági alkotmányos teokrácia. A piréz alkotmány első változata a ma ismert nemzeti alkotmányok őse és etalonja. Eredetileg egyetlen pontból állt, amely kimondta, hogy a piréz tehetséges nép. Összes, később megfogalmazott és alkotmányba emelt jogai ebből eredeztethetők (Lásd: Nemzeti ünnepek).

Zászló

Piréziáé a Naprendszer első multiamorf polycolor mobil zászlaja.

Nem egy hagyományos statikus zászló, amelyet csak forradalmakkor és vesztes háborúkkor változtatnak, ez olyan zászló, amelynek belső tulajdonsága, hogy formáját és színét folyamatosan változtatja.

Mint jól látszik, kör és téglalap alak váltakozik.

Minden piréz hazafias kötelességének tekinti, hogy számítógépén zsebtelefonján képernyővédőként a nemzeti zászló mindig látható legyen.

Hátizsák zsebében hordott zsebtelefonon látható piréz zászló a hátizászló.

Pirézia egyik legvonzóbb, turistacsalogató látványossága a nemzet jeles napjain önfeledten mobiltelefonokat, laptopokat, sőt komplett asztali számítógéprendszereket lengető, ünneplő tömeg színes kavalkádja.

A nehéz számítógépek cipelésének elkerülése érdekében találták fel a piréz hazafiak az E-Paper technológiát.

Címer

Címerállata a pipi a földi terményekkel, a tapír meztelenül, valamint a piking harcos, mint védelmező.

Himnusz

Pirézia Pirézia te csodás!

Társadalom

Piréziában a lakosság 100 %-a piréz. Ezen kívül elenyésző számban vannak még pirézek is, akik kisebbségi voltukat szoros összetartással és rendkívüli tehetségükkel igyekeznek ellensúlyozni.

A lakosság legnagyobb részét kitevő két népcsoport a négyévenként esedékes népszavazások alkalmával felcserélődhet. A lakosság 100 % feletti (demográfiai mozgások függvényében változó) része képezi a piréz társadalom kiszivárgó, a környező – és távoli – országok, sőt földrészek (de hitük parancsolatai értelmében elsősorban a magyarok) nemzettestébe beépülő jelentős hányadát. A Nagy Zarándoklat eszméjének elsajátítása, és az arra való minél hatékonyabb gyakorlati felkészülés embert próbáló folyamata a piréz társadalmi fejlődés mozgatórugója és igazi vízválasztója.

Nemzeti ünnepek

Piréziának három nemzeti ünnepe van: a Piréz Ébredés Napja, а Piréz Elalvás Napja és a Kárpát Nap. Nemzeti ünnepnapjuk 3. hó 14-e; sorsolással döntik el, adott évben melyik ünnepjük ünneplik.
Mondaviláguk központjában állnak nemzeti ünnepeik.

Ünnepekkor fontos állami kitüntetéseket osztanak, melyekre politikai pártok által hitelesített és kitöltött lottószelvényekkel lehet jelentkezni az adott párt tagjainak, illetve szimpatizánsainak. Minden kitüntetésnek létezik ellenoldali (sőt több oldali) megfelelője is, amelyek közül az éppen aktuális társadalmi viszonyoknak megfelelően mindössze egy legitim. A többi addig pusztán legális.

Más nemzetek számára kiemelt ünnep lehetne az ún. Tehetségnap is, a pirézek azonban természetesnek tekintik, tehát külön meg sem emlékeznek róla, hogy népük tehetséges, saját, történelmi tapasztalok alapján kialakított véleményük értelmében a legtehetségesebb a világegyetemben (ld. Gasztronómia).

Ezzel szemben minden évben többször is megrendezésre kerül a Tehetségtelenség Napja. Ezen a jeles napon gazdagok, szegények, kicsik, nagyok, politikusok, művészek, sportolók, egyszerű munkásemberek felszabadultan, önfeledten tesze-toszáznak, töketlenkednek. Látványos ünnepségeket rendeznek, amelyeken ünnepi szónokok sora váltja egymást, hebegnek-habognak, sületlenségeket beszélnek, összehordanak hetet-havat, ígérnek fűt-fát. (Más országok ezt a régi piréz hagyományt választási kampány néven vették át.) Az ünnepségek csúcspontján mókás vetélkedőkre kerül sor, amelyeken zajos tetszést aratnak a győztesek, akik bármilyen, maguk választotta területen a legtehetségtelenebbnek bizonyulnak. Az ezekről az eseményekről készülő tudósításokat a világ minden jelentős kereskedelmi televíziója műsorára tűzi talk-show, valóságsó, játékos kvíz és hasonló műfaji megjelölésekkel.

Nyelv

[2] Piréziában az egyetlen hivatalos nyelv a piréz nyelv. Bármilyen más nyelv bármilyen használata - a magyaron kívül - szigorúan tilos. Ami természetes, ilyenformán ezt a törvényt könnyű is betartani, hiszen a piréz az emberiség ősnyelve, minden ma ismert nyelv a pirézből alakult ki, válogatással. Az eredeti piréz mai ésszel felfoghatatlanul gazdag, minden fogalomra, dologra több ezer szinonimát ismer. (Pl.: 3 = tres, tri, drei, három, three, stb.) A különböző népcsoportok kiválogatták a nekik legjobban tetsző szinonimákat, majd az így létrejött halmazokat kezdték saját nyelvként használni. Egyes tudósok szerint ez újabb adalék ahhoz az álláspontjukhoz, amelyet korai piréz krónikákra alapozva hangoztattak, miszerint a piréz nép egyedülállóan tehetséges (ld.Földrajz).

A magyar nyelv feloldása a tilalom alól a történelem előtti homályos időkre, illetve a pirézek napjainkban rejtőzködő homályos céljaira vezethetők vissza.

A pirézek legközelebbi nyelvrokonai a marézek (piréz-maréz nyelvcsalád). Aki találkozott már egy marézivel (Maresi) nem vitatja ezt, hiszen a nyelvén érezhette...

Piréz szavak

Megvizsgálandó önmagában a piréz szó eredete, jelentése is, hiszen ez a leggyakoribb piréz eredetű szó.

Piréz szó a legtöbb kutatás szerint angol eredetű, az angol „P-erase” (ejtsd: pi:raiz) kifejezés torzított fonetikus átírása. A „P” ebben a kontextusban az angol prejudice (előítélet) rövidítése, így a piréz az előítélet-mentes, toleráns egyén. Ez különbözteti meg őket az őket lepirézezőktől. A szó kialakulásában valószínűleg az angol "praise" (dicsér) szónak is szerepe volt.

Egy másik elmélet szerint a "pyr" (gör. "tűz", pl. "pirotechnika") előtaghoz az "ech" (ópiréz nyelven "nyíl") utótag kapcsolódott, utalva a nemzet háborús sorsára.


(Pusztán néhány példa mutatóba, annak ismeretében, hogy a világ összes nyelvének minden szava eredetileg piréz szó.)

 • pirézbánya
 • pirézkakas
 • pirézangyalát (piréz eredetű jövevényszó a magyar nyelvben, melynek előtagja rövidülés és indulat miatt lekopott)
 • piréz nemzet, amely nagyon tehetséges. (Ld. Társadalom.)
 • pirézkábel
 • haemoglobin [3]

Piréz nevek

A piréz rendkívül tehetséges nép (név). (Ld. Zene.)

Híres pirézek

 • Pirézsaiás (piróféta)
 • Piréz András (pireztéta)
 • Piréz anya (jótevő)
 • Piréz Jeromos (kiskölyök)
 • Első Piréz
 • Piréz Howard (Rejtő Jenő)
 • Csokonai Piréz Mihály
 • William Shakespearez (dramaturg)
 • Pirdauszi (piréz-perzsa írástudó)
 • Pirandello (pirivaldafényben tündöklő drámaíró)
 • Pamela Pirez (pirez-up actor)
 • Robert Pires (picit tud focizni)
 • Solymosi Pixi (ő is, csak magyar és régebben, tehát nem is tartozik ide)
 • Kovács P. József (tévébe- és versmondó)
 • Piréne Papas (filmművésznő)
 • Picasso (piktor)
 • Piramis zenekar (a piréz és az egyetemes rock életérzésének megfogalmazója)
 • Pinyó (a Piramis dobosa)
 • Piresser Gábor (Pici)
 • Piroska (és a farkas)
 • Sir Pierpont Piercing (a piréz testékszerek atyja)
 • Pireneusi Pásztor (eb)
 • Sandra Bullock (jó nő)
 • Augusto Pirochet (divatdiktátor, a napfogyatkozás szemüveg feltalálója) KITAGADVA!!!
 • Kis Pippin (a frankók - természetesen piréz-származékok - uralkodója)
 • Nagy avagy Tuk Pippin (törpenövésű magánvállalkozó, Gyűrűlidércirtó kisiparos)
 • Mária Pirézia (Piréztria pirálynője)
 • Pirx kapitány (az első pűrhajós)
 • Piréz-Li a Zsemle Morzsa kínjai című piréz csalárdregény és tace-pao szerzője
 • Pirulós Evelyn kiskorú, főhivatású.

Piréz szólások

 • Piréz bajréz mamuréz! (leferdíthetetlen szójáték)
 • Aki másnak bepiréz maga bele potty.
 • A bolond és a piréz hamar elválnak egymástól.
 • Pirézek, mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végeknél! (Balassi "Piréz" Bálint)
 • Fel, fel, pirézek a csatára! (Piréz induló)
 • Előttünk a pult és a jövő.
 • Nem mind piréz, aki pirlik.
 • Amilyen a piréz, olyan a munkája.
 • Nem a ruha teszi a pirézt.
 • Madarat tolláról, pirézt barátjáról.
 • A szegény pirézt az ág is húzza.
 • A hazug pirézt hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát.
 • Akasztott piréz házában nem jó kötelet emlegetni.
 • Egy okos piréz sohasem sértődik meg, mert ha nála műveltebb bírálja, örül neki, hogy tanulhat tőle, a buta piréz sértéseit pedig nem veszi magára.
 • Nem repül a sültgalamb a piréz szájába.
 • Éhes piréz nem válogat.
 • Az igaz pirézt környezete akaratlanul is segíti tervei megvalósításában.
 • Az piréz sorsa lelkének vetülete.
 • A szenvedés a pirézi méltóság próbája.
 • Az pirézi élet csupán egy villanás a végtelen időben.
 • A pirézek a tükör mögött vannak! ( Pizedes és a többiek )

Nem piréz szavak

nincsenek; bár a fokhagyma, a tömegtermelés, és a mélységi kőzetmegmunkálás eredete még vitatott.

Történelem

Őstörténet – őseredet

A pirézek a pán-piréz népcsoportba tartoznak. A legújabb kutatások szerint pán-piréz népek őshazája a mai közép-Magyarország területérén volt: a piréz egy csepeli ős-eredetű népcsoport. Legalábbis erre utal, hogy eredetmondájukban igen jelentős szerepet játszik egy György nevű csepeli ős pre-piréz.

Rokon népek. A piréz nép igen kiterjedt rokonsággal rendelkezik. Legalábbis a szomszéd országok szerint minden ország valamilyen rokonságban van a pirézekkel. A népcsoport legismertebb nemzetiségei: zsidó, cigány, oláh, tót, liberális. Meg a mocskos-szerb vagy mocskos-bosnyák.

Leletek bizonyítják a pirézek őseinek (homo pireziensis) fejlett kultúráját. Mivel halottaikat fákra temették, csontvázaik elenyésztek az idő sodrában, úgy is lehet mondani elfújta őket a történelem szele.

Házaik, szerszámaik azonban bőséggel fennmaradtak.

Rendkívüli felismerés volt a régészek számára, hogy a pirézek szerszámaikban laktak, és használati, illetve dísztárgyaik kialakításához, megmunkálásához házaikat vették igénybe, a kor fejlettségét, tudásszintjét, ismereteit messze meghaladó hatékonysággal.

Házaikat és szerszámaikat vallásos módon tisztelték, olyannyira, hogy - mint azt a nemrégiben feltárt sírjaik szinte teljes épségben fennmaradt leletei bizonyítják - a kicsorbult szerszámok, lerombolt házak mellé minden esetben eltemették kedvenc királyaikat, főuraikat, nem kevés esetben azok feleségeit, esetleg lovait is, bebalzsamozva, feldíszítve.

Ebben valószínűleg az a hiedelmük vezérelte őket, hogy talán a túlvilágon rájönnek, mégis kényelmesebb volna a házakban lakni és a szerszámokkal dolgozni.

A lovak valószínűleg közlekedési szempontokat figyelembe véve kerültek eltemetésre, a feleségeket illetően bebizonyosodott, hogy a tudománynak még léteznek fehér foltjai.

Jó állapotban került elő sok pajzs és harci sisak.

Sokáig csak díszítésnek hitték, de ma már tudjuk, a pajzsokon, sisakokon kivétel nélkül megtalálható csíkmintázatok (a vonalkód ősei) a fegyverest azonosították. Jelen felismerés forradalmi fejlődést okozott a régészetben. Ma elképzelhetetlen valamire való régész vonalkód-leolvasó szerkezet használata nélkül.

Mivel ezt a jelzési, azonosítási módot ma már számos országban alkalmazzák a rendvédelmi erők egyenruháján, ezekben az országokban a békés tüntetések, kormányelkergető ünnepi megemlékezések résztvevőinek arzenáljában rövid idő alatt megjelentek a (sok esetben házilagos kivitelezésű) vonalkódleolvasó eszközök, újabb fejtörést és problémákat okozva a mindenkori diktatórikus hatalmak számára.

A pirézeknél azonban a becsületesség, nyíltság és lovagiasság szimbóluma a mai napig is ez az azonosítási módszer. Olyannyira, hogy amennyiben egy piréz gyermek a számháborúban csalna a számával (ami minden esetben 3,14, a pirézek szent száma), örök gyalázat és megvetés lenne büntetése, valamint nem vehetne részt a felkerekedésben.

Ez természetesen pusztán egy, még elméletben sem létező, soha elő nem fordulható esemény akadémikus felvetése, mivel a piréz jellemmel egyszerűen összeegyeztethetetlen bármilyen, a pi-vel kapcsolatos visszaélés. Ilyen gyalázatra egyetlen piréz, még álmában sem vetemedne. (Érdekes kultúrtörténeti adalék, hogy a rendszeres számháborúk alkalmával - ahol természetesen egy játékos száma, ami minden esetben a szent szám, csak abban az esetben kiabálható le, ha az ellenjátékos azt valóban látja! - az erdők, mezők, hegyoldalak egyre visszhangozzák a "pi, pi" kiáltásokat, amely jelenség következtében a környező országok baromfi populációjában jelentős migráció válik megfigyelhetővé. Ez természetesen kimutatható hatással van a piréz gazdaság fejlődésére is, mivel ezekben az időszakokban a lakosság élelmezésének költségei nagy mértékben redukálódnak. A piréz parlamentre nem elhanyagolható befolyással bír a Baromfi lobbi, amelynek végső célja és minden fórumon bevezetett szlogenje a "Számháborút minden nap, a piréz nemzet felemelkedéséért!"

Korai írásuk pont- és vonalírás, a mai távíró jelrendszer ősének tekinthető.

Megfejtése folyamatos kihívás tudósainknak, annál is inkább, mert alig maradtak fenn írásos emlékek a korai időkből.

A - mindmáig ismeretlen okból - kizárólag szerszámsírokban fellelt, elenyésző számú lelet sem nyújt sok segítséget a piréz írásrendszer teljes dekódolásához, mert az idők folyamán gyakran - véletlenül(?), szándékosan(?) - felcserélődtek a pontok és a vonalak, ezzel is gyarapítva a korai pirézek által ránk hagyott, feloldásra váró ellentmondások, rejtélyek sorát.

Politikailag és gyakorlatilag rendkívül praktikus módon írásirányuk nem fix. Tehát a szöveg nem csak balról jobbra vagy jobbról balra íródik, hanem soronként változik. Ugyanazon az oldalon kezdődik az új sor, ahol az előző befejeződött. Praktikus pirézeknek nem kell íráskor a tollat, olvasáskor a tekintetet visszavinni a sor elejére.

Az előző bekezdés oda-vissza irányú írással:

Politikailag és gyakorlatilag rendkívül praktikus módon 
arbboj lórlab kasc men gevözs a táheT .xif men kuynárisárí
vagy jobbról balra íródik, hanem soronként változik. 
őzőle za loha ,ros jú za kidődzek noladlo za nozanaygU
befejeződött. Praktikus pirézeknek nem kell íráskor a 
.eréjele ros a innivazssiv tetetniket a roksásavlo ,tallot

Pirézek Atlantiszon is éltek néha. Atlantisz ugyan elsüllyedt, de a pirézek busztrofedon fatáblái fennmaradtak az óceánok és az idő sodrásában. 26 rongo-rongo táblát egészen a Húsvét-szigetre sodortak a térvízidő hullámai. E táblák a dicső piréz múlt titkait őrzik szorosan. Van közöttük - minden bizonnyal - bérszámfejtés, és egy katasztrófavédelmi kitüntetési javaslat, melynek foganatosítására Atlantisz sajnálatos és váratlanul krónikus elmélyülése miatt nem került sor.

A homo pireziensis rassz speciális genetikai állománnyal rendelkezik. Egy különleges génfejlődés következtében a saját DNS állományuknak nem a felét, hanem 98.45 %-át örökítik utódaikra, ha más rasszbelivel nemzik gyermeküket. (Egyes tudósok ezt vitatják. Elméletük szerint ez csak minden 3,14. sejtegyesülés alkalmával következhet be.)

A pirézek a Kárpát-medencében akartak letelepedni, de a magyarok megelőzték őket, ezért kénytelenek voltak elhúzni a hegyek mögé (elé). Azonban a pirézek azóta is a Kárpát-medencét tekintik szálláshelyüknek.

A környező népekben, amelyeknek van saját országuk, az évezredek folyamán kézzelfogható piréz-ellenesség alakult ki, amire különböző közvélemény kutatások kapcsán derült fény. Ismeretlen okokból ezek a közvélemény kutatások egyébként a piréz népet, nemzetet még a XXI. század jelen szakaszában is nem létezőként tüntetik fel.

Ezzel szemben a tudomány mai állása szerint, és a kézzel fogható bizonyítékok alapján kijelenthető, hogy éppen a pirézek ellen voksolók bizonyultak egy kitalált, csak a fantázia birodalmában létező halmaz egyedeinek.

Bár az ősidők homályos, mindmáig feltáratlan közegétől datálható piréz történelemnek vannak még jelen korunkban is feltáratlan szegmensei, abban egyértelmű konszenzus alakult ki a témával foglalkozó kutatók között, hogy a piréz nép - történelmi összevetésben is - példátlanul tehetséges.

Politika

 
Pirézia legmagasabb állami kitüntetése

A piréz politikai élet a legdemokratikusabb a világon. A parlementi választásokon 10 %-os küszöb van. Aki 10 %-nál több szavazatot ér el, nem kap mandátumot, nehogy a nagy pártok eluralkodjanak a közéletben. Ezzel szemben 10 % alatt a mandátumelosztás erősen degresszív, minél kevesebb szavazatot ér el egy párt, annál több mandátumot kap (vö. betli). Ennek célja az, hogy a parlamentben ne a pártoskodó pártok, hanem az egyszerű nép szava hallatszódjon.

A piréz nép bölcességét bizonyítja, hogy két kérdésben is megkérdőjelezhetetlen, az idők végezetéig kikezdhetetlen egyetértés van, amely a spirituális és a materiális világ alapvető problémáiban is tévedhetetlen eligazodást biztosít a pirézek számára. Materiális megközelítésben minden politikus lop, csal és hazudik, tehát monnyon le (ld. Oktatás), spirituális konszenzus pedig abban van, hogy a piréz kivételes, roppant tehetséges nép (ld. Sport, Nobel-díjas pirézek).

Különlegesen demokratikus a bűntető törvénykönyv. Abból a megkérdőjelezhetetlen tényből kiindulva, hogy aki közlekedik előbb-utóbb szabálytalankodni fog, viszont más államokban csak azokat büntetik meg akiket rajtakapnak, és felismerve ennek rendkívüli igazságtalanságát, minden közlekedő negyedévente közlekedési birságot köteles befizetni az államkincstárnak.

Hasonló elgondolás alapján tervezik szerzői jogdíj beépítését mindenféle adatcipelő és adatfeldolgozó árába.

Az adatvédelmi ombudsman szerint csak akkor lehet ezt bevezetni, ha az adatmegsemmisítő berendezéseknél, radírokál visszaigényelhető lesz az amortizált ténymaradvány összesített kamulációja.

Világszerte követésre méltó példa lehet a pirézek kisebbségi politikája. A törvényhozásban minden kisebbség a többségével megegyező számban és jogokkal képviselteti magát, véleménye azonos súllyal esik a latba, érdekeik így mindig megfelelően artikulálódhatnak. A piréz választási törvény világosan kimondja, hogy minden egyes többségi képviselőre kötelező módon kell jutnia egy kisebbséginek is. Ennek betartására a választások során olyan kínosan ügyelnek, hogy néhány választókörzetben egyenesen nem is egy, hanem két kisebbségi képviselőt választanak a többségi képviselő mellé. Ennek eredményeképpen a piréz parlamentben rendszerint a kisebbség alkotja a többséget, ami a működőképesség és a megfelelő, kegyensúlyozott társadalmi kontroll abszolút értelemben vett garanciája. Mindazonáltal vet fel bizonyos technikai és ügyviteli kérdéseket az a tény, hogy Piréziában - a történelmi múlthoz hasonlóan - jelenleg sem élnek kisebbségi népcsoportok.

A piréz nemzetstratégia számon tart továbbá úgynevezett határon túli pirézeket. Kedvükért még a piréz Alkotmányt is megváltoztatták, létrehozták továbbá A Piréz Szülőföld Alapját, amely azt a célt hivatott szolgálni, hogy a határon túli pirézek maradjanak túl a határon, és ne szaporítsák az amúgy is fölös számú határon belüli pirézek számát.

Megjegyzendő, hogy a piréz nemzetstratégiának a határon túlra mutató célirányultságában semmilyen szinten nem vétetik tekintetbe akadályozó tényezőként, hogy pirézek kizárólag Pirézia határain belül élnek.

Napjaink piréz politikája két, antagonisztikus ellentétben egymásnak feszülő, közel azonos támogatottságú irányzat határozza meg. Az egyik oldal hívei, a piréz érdekek és értékek letéteményeseinek tartván magukat, az „aki piréz, velünk tart”–gondolat jegyében a másik oldal támogatóinak pirézségét egyenesen megkérdőjelezik, őket nem tartják igazi piréznek, kvázi másik oldali pirézek nincsenek is. Mivel a másik oldal hasonlóképp vélekedik, végül matematikai úton levezethető, hogy a pirézek valójában tényleg nem léteznek, pontosabban a létezésük nem egyéb, mint kognitív disszonancia.

A világtendenciákból a piréz politikai élet sem vonhatja ki magát. Mint minden kisebbség esetében, Piréziában (és főleg azon kívül) megjelentek a megélhetési pirézek, és beindult a pirézbussiness. Az új üzletág legnevesebb képviselője Hajdu Steve néven is ismert.

Gazdaság

 
Pirézia gazdasági térképe

A piréz hagyományok szigorúan tiltják a kétkezi munkát. Ezért minden piréz reggel vesz két csomag cigarettát, amit napközben megpróbál drágábban eladni. Tagadhatatlan, hogy azok számára, akik nem a cigarettaértékesítési ipar területén próbálják megtalálni megélhetésüket (ld. Elhelyezkedés), okoz némi problémát, hogy munkavégzésre kizárólag egyetlen kezüket használhatják. Igaz, az ún. Piréz munkaliberalizációs doktrina minden munkás számára lehetővé teszi, hogy szabadon választhassa ki, melyik kezét kívánja munkavégzés céljából igénybe venni, sőt, a kezek szerepét joga van bármikor, minden adminisztrációs kötelezettségtől mentesen felcserélni. Azoknak a dolgozóknak, akik a kezek számát tekintve kihívásokkal küzdenek, joguk van bármilyen munkát félvállról venni, a nép egyszerű nyelvén szólva, csak úgy félkézzel végezni.

Piréziában az ipar – környezetvédelmi okokból – be van tiltva. Egyedül a pirézbányákban folyik munka, ahol - szintén környezetvédelmi okokból - egyre mélyebbre temetik a feltárt pirezet. Ennek a piréz gazdaságra két meghatározó következménye alakult ki. Egyrészt nincs szükségük semmilyen nyersanyagra, ami jelentős megtakarításokat eredményez. Másrészt viszont minden árucikket kénytelenek import útján beszerezni, amit azonban képes ellentételezni a felesleges nyersanyagok exportja. Az egyensúlyi minimumot ezen a módon mindig megőrző gazdaságot jelentősen fellendíti a piréz szellemi termékek (találmányok, innovációk, filozófiák, műalkotások stb.), valamint a szellemi kapacitások egyre növekvő exportja, el-, illetve számos esetben bérbeadása, mivel a piréz világszerte közismerten tehetséges nép (ld. Irodalom).

Pénzük a rézhatos, váltópénz a pirézfánfütykös.
1 pirézkarika == 3.1415... pirézfánfütykös.
A Nagy Zarándoklatra készülve minden árat Magyar Forintban is kiírnak és számolnak. Az euro-övezethez való csatlakozásra a lakosság mindösszesen 3,14%-a lát esélyt.

Pirezikumok

Laposcsirke

A turisták előszerettel veszik ezt a borsos árú szuvenírt, nem tudva, hogy előállítása nagyon olcsó, csak ki kell menni a piréz falvak kertjein áthúzódó P3-as autópályára és két kamion között felkapkodni a reggel szabadon engedett háztáji maradványait.

Bizonyos országokban csapnivaló filmeket és tévéműsorokat is reklámoztak a piréz laposcsirke hamisított (ejtsd:kopasztott) változatával. A piréz jogvédők a hitelrontás miatt felléptek a csatornákkal szemben, akik a nyomásgyakorlás hatására felhagytak a további jogsértésekkel (cserébe a piréz jogvédők is elengedték túszaikat).

Villáskulcs

Amint neve is mutatja, ez egy olyan kulcs, amelynek a tetején egy négyágú villa található. A piréz villáskulcs tulajdonképpen a svájci bicska piréz változata. A régészeti leletek tanúsága szerint eredetileg egy késpenge volt a kulcs tetején, de ezt valamilyen rejtélyes oknál fogva megváltoztatták. A Piréz Tudományos Akadémia régészei a változást a napfoltok számának ritkulásával magyarázzák, a tudatlan köznép azzal, hogy használat közben bitangul sok piréz vágta le vele a kezét.

Hörgőbaba

A piréz robottechnika csodája egy két pirézarasznyi magas focistabábu. A robotbábu bekapcsolás után négy pirézarasznyit tud futni, utána két pirézarasznyit vánszorogni, majd összesik és hörög. Elemes, de az elem cseréje után sem működik tovább. A fejlesztők elhárítják magukról a felelősséget, és azzal védekeznek, hogy ők pontosan lemásolták a piréz focisták jellemzőit.

Pirézpálinka

Vidéken kalózpálinkának is becézik, a címkéjén levő halálfejes embléma miatt. Bevallottan cukorból és műtrágyából készül. Vezető piréz kertészek ezzel szokták tápoldatozni a pirézmuskátlit, amely ha nem ég ki tőle azonnal, pompás datolyatermést hoz a hatására. A pirézpálinka előállítását szigorúan ellenőrzik, mivel az utóbbi időben több lelkiismeretlen gazda megpróbálkozott szőlő és körte általi hígításával.

Tudomány

A piréz tudományos életet legjelentősebb képviselői már az ókorban - és azóta megszakítatlanul - is az univerzum meghatározó alkotóműhelyei sorába emelték.

Ilyetén rangjukat elsősorban egyedülállóan fejlett matematikai kultúrájuknak köszönhetik, amelynek alapjai egyértelműen PIthagorasz munkásságára, máig vitathatatlan tételeire vezethetők vissza.

Matematikájuk - amint azt Ludolf tlónölökös éretműve tálta fer - a Pi (3.141592654...) alapú számrendszerre épül.

Már alsó tagozatban fejben számolják gömbmetszetek térfogatát a kis piréz nebulók. Így már érthető, a gömbmetszetek fejben való kiszámítása terén miért is világhatalom a kicsiny, sőt sokak által kétségbevont Pirézia.

Matematikai rendszerük jelenti sajátos időszámításuk talpkövét is. Igaz, éppen az ősi piréz civilizáció előtti főhajtásnak tekinthető a közmegegyezés, amelynek értelmében bolygónk időszámításának fő igazodási pontja Piréz születésének éve, más kultúrák mégsem voltak képesek maradéktalanul átvenni a piréz rendszert, elmaradottabb matematikafelfogásuk következtében. Ugyan a Napévet veszik alapul mindenhol, ám következetesen 365 napos ciklusokban gondolkodnak, így írunk ma 2007-et. Ezzel szemben a pirézeknél - népmesekincsük határozott utalásokat tesz erre - 3,14 nap egy esztendő, amely adat ismeretében könnyen kiszámítható, hogy jelenleg a Pr.u. 233297. évben járunk. Ebben rejlik a magyarázata, miért is előzi meg a piréz nemzet nagyságrendekkel az összes jelenleg ismert kultúrát.

A legkiemelkedőbb tudományos eredményekkel mégis a piréz fizikusok büszkélkedhetnek. Mindig is természetes módon fogadták el más nemzetek fizikusainak bizonyított tételeit, és voltak elég bátrak mindazokat adaptálni az ősi gondolkodásmódjuk által kijelölt főútvonalak mentén. Legyen szó akár a tömegvonzásról, a fény és a hang terjedési sebességéről, a centripetális erőről, vagy az Ohm-törvényről. Ám a képleteket saját matematikai hagyományaik alapján számolták újra, ezért a fizika törvényszerűségei (hasonlatosan a választási, gyülekezési, polgári, illetőleg büntetőjogi törvényeikhez) egészen másképp érvényesülnek a piréz-lakta területeken, mint a világ egyéb részein.

Csillagászati költségvetésű a piréz csillagászat. Első nagy felfedezése a Föld nevű bolygó volt. Mármint, hogy a Föld bolyong. Az ismeretlen piréz csillagász - felfedezéshez használt - segédeszköze egy etilén nevű sejtméreg, melynek vizes hígítását belsőleg alkalmazta. Nemsokára közvetlen tapasztat útján jelentette ki: "Mégis mozog!". A csillagászat ezt követően rendkívül népszerű tudomány lett Piréziában. Középiskolai szakköröktől nyugdíjasklubokig rengeteg piréz kutatja az értelmetlen életet a Földön, az Univerzumban és Piréziában. Ezen kutatást piálásnak, a kutatókat piásoknak hívják.

A Piréz Űrkutatási Ügynökség szondát ( PiSoc-1 ) próbált küldeni a Marsra, de a használt ablakos operációs rendszer (Pinux) és a piréz-angolszász metrikus átszámítás miatt egy utolsó "memóriaolvasási hiba a 0x1156ff100pi00rez helyen végzetes kivétel történt, ó a francba lezuhanok" üzenet kíséretében a piréz parlament épületébe csapódott, de ott nem talált értelmes életet, habár még hónapokig küldte haza jeleit. A bulvárlapok - szenzációra éhezve - természetesen azonnal lecsaptak a témára, de nem sikerült semmilyen botrányos titokra fényt deríteniük. Mindösszesen arról volt szó, hogy a parlamenti képviselők, mentelmi jogukra hivatkozva, egész egyszerűen elhatárolódtak bármiféle szondával, bármilyen módon való együttműködéstől. A költségvetésbe mindenesetre beiktattak az ezzel kapcsolatos kiadásokra egy csekély, alig párszázmilliós kontingenst a kulturális alapból, Arany János költői víziójára ("A szonda kért aprót, ja") hivatkozva.

Természetesen pirézek között is vannak lelkes rádióamatőrök.
Egyikük például megunta, hogy a hallgatók választják ki, melyik adót akarják hallgatni, hát kifejlesztette az adaptív receiver-sensoros adót, ami megkeresi, hová van hangolva a rádióhallgató vevője és ő is odahangol. További fejlesztéssel elérte, hogy a vevőt távirányítással felhangosítsa, illetve a kikapcsolt vevőt bekapcsolja.
Az ITU még nem osztott ki prefixet a piréz állomásoknak. Így vagy a Π prefixet használják, például Π9IEG ( ami nem holland hívójel ), vagy ha van külFöldi engedélyük, akkor azt is, csak a valós szám helyett annak i-szeres képzetes számával, például HG 9*i IEG == HG 9*i2 EG == HG -9 EG.
A távírózó piréz amatőröket pirézdöngölőknek hívják.

Flóra és fauna

 
A piréz vikunya

Piréziában a legtöbb állat vízekben él. Egyik legjellemzőbb állat a tengeri kacsa, ez egy kételtű lény, mely a víz alatt hápogva üldöz el mindenkit, aki nem hagyja őt békén. Megtalálható még a piréz tengerekben és tavakban a nyálkás aranyponty, a kacagó sügér és a csíkos delfin. A halak egyetlen természetes ellensége a halfarkas, ez egy apró madár, mely a víz felett 5 cm-es magasságban pásztázza a víz alatti területeket és kegyetlenül lecsap bármilyen halra. A kb. 7 kg-os tömegű halfarkas képes testének többszörösét kiemelni a vízből, akár a 16 tonnás elefántbálnával is képes megbirkózni egy 4-5 halfarkasból álló halfarkas-banda, az apró madarak egyszerűen megemelik négy végén a bálnát, majd a madarak egyike egy szempillantás alatt belemélyeszti fogait a bálna torkába, mely azonnali halált eredményez. A halfarkasok ínséges időkben bemerészkednek mélyen a víz alá, s murénákat rángatnak ki vízalatti barlangjaikból.

A rettegett halfarkas egyetlen természetes ellensége a farkashal, ez egy apró kis hal, mely a vízfelszín alatt úszva pásztázza a levegőt, s amint halfarkast lát, kiugrik a vízből és leteríti azt egyetlen uszonymozdulattal.

Még egy kétéltű lény is él a tengerpartok közelében: a tengeri nyúl, ez szimbiózisban él a tengeri kacsával. A szimbiózis lényege, hogy a tengeri kacsának gyakran viszket a hónalja, ezért kimegy a partra, ahol a tengeri nyúl megvakarja neki, cserébe pedig a tengeri kacsa védelmezi a párzási időszakban a tengeri nyúl kicsinyeit.

A tápláléklánc tetején a süvöltő áll, ez egy eddig nem teljesen leírt és rendszerezett állat. Csak annyit tudunk róla biztosan, hogy két karma van. Eddig még nem sikerült a süvöltőt megfigyelni, mert aki megpróbálta, azt a süvöltő kegyetlenül lemészárolta.

A kelet-piréz tóvidéken az úr a taviróka, mely képes a vízen járni. Igen különleges a taviróka párzása. A hím tavirókák ilyenkor lefekszenek a fák árnyékába és társasjátékokkal foglalják el magukat, miközben rá se hederítenk a nőstény tavirókákra. A nőstény tavirókák eközben igyekeznek felhívni magukra a hímek figyelmét, énekelnek, táncolnak, majd falombokat és pipiskebőröket magukra aggatva viháncolnak, miközben kihívó tekintettel széttépik ruhájákat. Mivel a hímek erre se figyelnek oda, a nőstények megragadnak egy-egy hím tavirókát, elvonszolják és megerőszakolják.

A piréz szárazföld királya a piréz vikunya, ez egy világosbarna, rokonszenves nézésű páratlan-páros patás állat. A piréz vikunyának négy lába van, azonban van plussz még két pótlába is, ezeket egy hasi erszényben tartja, s amikor sietős a dolga, leereszti ezeket is. A vikunya igen kedves, barátságos állat, de ha szóba hozzák előtte a süvöltőt, a kedves kis állat bevadul és rohanni kezd 2-3 kilométeres távon, örjöngve elpusztítva mindent útjában.

A rovarvilág Piréziában igen szegény, egyetlen rovar a piréz óvantag. Minden év februárjában az óvantagok levedlik bőrüket. A levedlett óvantagbőröket a pirézek összeszedik és édesítőszerként használják.

A piréz légteret pedig a pipiske uralja, ez valójában a tengeri nyúl magasföldi változata.

Kultúra

Kiemelkedő jelentőségű a mondaviláguk. Mondáik központjában történelmük áll, történelmük központjában pedig mondaviláguk.

Sajátos időfelfogásuk miatt (lásd: Petőfi: Pató Piréz Pál) a mondáknak se eleje, se vége. Közepük viszont annál terjedelmesebb. Az Ébredj Piréz!-monda tipikus piréz altatódal. Csendes dúdolásuk szinte kötelező hagyománya a kismamáknak. Rövid tartalma: a pirézek egyszercsak felkerekednek és jól betelepülnek Magyarországra.

A pirézek szinte falják a kultúrát, ezért sokat utaznak külföldre. A képen egy pirézre rácsodálkozó külföldit láthat.

Oktatási rendszerük, melyet elsősorban mondaviláguk határoz meg, két irányba fejlődött az évezredek folyamán: vertikális és lineáris rendszerben. Az egymástól jól elkülöníthető képzési formák a gyakorlati tapasztalatok, a piréz társadalom fejlődése során kialakult követelmények mentén váltak el egymástól. A vertikális oktatási rendszerben a már gyerekkorukban politikai pályára szánt nebulók vesznek részt, ők 3,14 évig koptatják az iskolapadot, és a lehető legmagasabb szintű ismereteket szereznek semmiről. Iskoláik elvégzése után az ősi törvények szellemében számukra mindenféle munkavégzés tilos, a vertikális oktatási rendszer őket kizárólag parlamenti tevékenység folytatására teszi alkalmassá.

A lineáris oktatás ennek éppen az ellenkezőjét célozza: az ezt igénybe vevő fiatalok (a tanköteles korúak 314 %-a) a piréz tudomány, technika és kultúra minden szegmensében a lehető legszélesebb, átfogó ismeretanyagot szerezhetnek, nagyjából semennyire. Számukra a képzési idő minimum 3,14x3,14 év, ami újabb szakterületek vállalása esetén mindig 3,14-os időszorzóval bővül. Az így megszerzett szaktudás alkalmassá teszi a piréz munkavállalókat mindazon munkaterületek teljes lefedésére, amelyeket a vertikális képzés által biztosított politikusok előírnak, illetve engedélyeznek. A Nagy Zarándoklatra való felkészülés természetesen mindkét oktatási szisztéma központi feladatát képezi. A kétdimenziós oktatási rendszer eredményeképp a pirézek szerint a piréz kiemelkedően tehetséges nemzet, ennek részletesebb kifejtésére a vallással foglalkozó szócikkben nyílik majd lehetőség. (Ld. "Vallás".)

Kötelező idegen nyelv a magyar. Mondavilágukat ismerve ez nem meglepő.

Irodalom

Csokonai Piréz Mihály, William Shakespearez, Pirandello, ill. Piréz Höward (R. Jenő) élete és munkássága a világirodalom legismertebb és legelismertebb nagyjai közé emeli ezen alkotókat. Ez azonban csak a jéghegy csúcsa. A piréz irodalom mérhetetlenül gazdag és sokrétű. Harcos, forradalmi költészetük, az emberi – azon belül a piréz – létezés mélységeit és magasságait, a piréz hétköznapokat és azok névtelen hőseit sokszor kegyetlen őszinteséggel, máskor maró gúnnyal, vagy megindító meghittséggel ábrázoló prózájuk gazdag és sokrétű hagyományokra tekint vissza. Modern irodalmuk, a kortárs alkotók pedig egy hasonlóan gazdag és sokrétű jövő lehetséges körvonalait tárják az olvasók elé.

Külön is ki kell emelnünk a történelem nagy sorskérdéseit, a piréz mondavilágot, a piréz nép nagy küldetését (hogy egy nap felkerekednek és jól elfoglalják Magyarországot) nagyívűen taglaló regényirodalmukat, ami csak újabb bizonyítéka a piréz nemzet rendkívül tehetséges voltának (ld. piréz szavak).

Érthetetlen, hogy ez a csodálatosan gazdag és értékes irodalom még a mai napig sincs jelen a világirodalomban az egyébként elismert súlyának megfelelő mértékben. Pedig még műfordításra sem lenne szükség, minden országban elegendő lenne pusztán az ott kedvelt és használt szinonimákat kiválogatni az egyes művekből.

Jellegzetes piréz gyermekmondóka:

Kis π vagyok én
majd megnövök én
esztendőre - vagy kettőre -
nagy Π leszek én!
Olvasd még: Piréztábla a kapu alatt.

Zene

Szinte tökéletes állapotban maradt fenn néhány ősi papiréz, ami azt igazolja, hogy már az ókori pirézek is tudtak kottát írni, mivel írásuk alapvetően vonalakból és pontokból (ld. kottafej) állt. Lá-pintaton hangsorra épülő zenéjük (a skála hangjai egész vagy fél 3,14 hangonként követik egymást) legnagyobb hatással ősi hangszereiken, a pirézfúvósokon szólaltatható meg. Ritmusviláguk egyedülálló. Népzenéjükben a sehol máshol meg nem található 3,14/4 és 3,14/8 ütembeosztást alkalmazzák, ezekre a képletekre épülnek néptáncaik is, a pirbunkos és a pirdás.

Klasszikus opiráik mellett világhírűek könnyedebb hangvételű opirettjeik, a mai musical ősei is. A klasszikus balettben is világraszólót alkottak, jellegzetes néptánc figurájuk például a piruett.

Modern kori könnyűzenéjük két irányban fejlődött. Életérzéseket, társadalmi kérdéseket is felvető rockzenéjük legendás képviselője a Pillés és a Piramis zenekar, az inkább csak a szórakoztatásra, a kikapcsolódásra törekvő slágerzene zászlóshajói a Pirez Sisters, a Pirez Boys és Jennifer Lopirez. Ékes bizonyítéka ez annak, hogy a piréz még ma is kiemelkedő tehetségű nemzet (ld. Piréz szólások).

Képzőművészet, építészet

A képzőművészetek tulajdonképpeni feltalálói kétségkívúl az ősi pirézek voltak. Sziklákba vésett alkotásaikat, a pirlangrajzokat tévesen nevezik feltalálási helyeikre utalva barlangrajzoknak.

Igazán maradandót mégis az építészet területén adtak a világnak a piramisok megalkotásával. Mivel ősi pramisaik ellenállva az idők viszontagságainak, szinte minden földrészen ma is megtalálhatók, bizonyítottnak látszik, hogy a piréz szellem teremtette meg az emberiség egyetemes kultúráját, mert vitathatatlan a piréz nép tehetséges volta (ld. Irodalom).

Ezt a szellemet idézi meg P. Rodin Gondolkodó c. szobra csakúgy, ahogy teszik ezt Prembrandt, Prenoir és Prippl-Rónai József klasszikus, illetve Picasso modern festményei.

Ennek tükrében még érthetetlenebbek a magyarok pirézekkel szemben táplált ellenérzései, hiszen a magyar nemzeti kincseket is gyarapították többek között a Pirlament, a Pirézbástya és a Pilis-hegység felépítésével.

Sport

A piréz testkultúra és elitsport zászlóshajója a Pireál Madrid.

Nemzeti sportjuk a felkerekedés. Minden piréz személyes tragédiájaként éli meg, hogy nemzeti sportjuk még mindig nem olimpiai sportág. Meggyőződéssel vallják, hogy körültekintő, hatékony utánpótlásnevelésüknek köszönhetően egyéniben és csapatban is hosszú távra kibérelhetnék a felkerekedés és a felkerekedés szándéka szakágak képzeletbeli dobogójának legmagasabb fokát. Hiába, istenadta tehetségénél fogva sokra hivatott nemzet ez!.(Ld. Államforma.)

Igen népszerúek lennének - különösen a fiatalság körében - a komputerjátékokon alapuló hazai és nemzetközi megmérettetések is, ennek azonban gátat vet az a tény, hogy a számítestechnika moguljainak a mai napig nem sikerült a 3,14-os számrendszeren alapuló strukturát kifejleszteniük. Ezen a téren komoly áttörést jelenthet, ha a piréz társadalom összefogva, minden vélt vagy valós ellentétet egy cél érdekében félretéve, a komputertechnika jelenlegi egyeduralkodóit elküldi hosszabb távú tanulmányútra a pi-be. Megfelelő marketing tevékenységgel kimutatható lenne, hogy az erre irányuló kompromisszumkészség megvan.

A pirézek feltétlenül szeretnének bekerülni a labdajátékok nemzetközi vérkeringésébe is. Különösen labdarúgásban, fallabdában és paintballban - valamint tollaslabdában és lambadában - tölthetnének be vezető szerepet a világ élsportjában (beleértve külföldi bolygókat is), ha ebben egyelőre nem gátolnák őket adminisztrativ akadályok. A FIFA ugyanis - hivatkozva a TÁRKi megjelentetett adataira, továbbá félreértelmezve I. (Könyves) Kálmán középkori magyar király sommás megállapításait - beadványukat első fokon visszautasította azzal az indoklással, hogy a tagországok szövetségeinek képviselőiből álló, később életre hívandó bizottságnak kell egyértelműen állást foglalnia abban a kérdésben, hogy a pirézek most akkor léteznek-e, vagy sem. Amennyiben a grémium döntése a pirézekre nézve kedvező lesz, akkor elkezdődhet a tagfelvétellel járó szokásos procedura. Természetesen addig még sok víz fog lefolyni a Dunán, mindenesetre a lobbitevékenység már most elkezdődhet. (Esetleg a horvátokkal karöltve.)

Halvány reménysugárt jelnthet Michel Platini, frissen megválasztott FIFA-elnök egy korábbi kijelentése, miszerint támogatni kell a kis és kevésbé fejlett országok felzárkóztatását, hogy a nemzetközi klub és válogatott megmérettetések ne váljanak néhány tőkeerős ország vagy csoport magánügyévé. Mint tudjuk, a labdarúgás kőkemény üzlet, mára az egyik legjövedelmezőbb iparággá nőtte ki magát. Ezt a folyamatot persze nem szabad annulálni, vagy visszafordítani, de a kevésbé tehetős országok, klubok felé nyitni kell, mintegy védernyőt nyújtani feléjük, mondván, a sport mégiscsak több egyszerú - mégoly jövedelmező - üzleti vállalkozásnál. Ezen a ponton nyílik széles terep a piréz notabilitások és jogi szakemberek számára. Szívós munkával, komoly anyagi befektetések árán (ebben az állam szerepvállalására, a piréz lakosság áldozatkészségére is méltán tarthatnak igényt) azt kell elérniük - nem lefutott még a mérkőzés -, hogy Platini úr a kis és kevésbé fejlett országokra vonatkozó nézeteit terjessze ki a TÁRKI szerint nem létező nemzetekre is. Amennyiben ez megtörténik, és a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség szélesre tárja kapuit a piréz csapatok, sportemberek előtt, az nemzetközi precedenst teremthet a többi sportág szakszövetségei számára is. Egy a lényeg, a pirézek ne engedjék kiénekelni a szájukból a sajtot!

Addig persze gőzerővel kell munkálkodni az infrastruktura kiépítésén, épüljenek, szépüljenek a stadionok, a gyerkőcök számára újra legyen öröm focizni, a hétvégi meccs legyen újra felhőtlen családi szórakozás, tartalmas program. Ehhez persze összefogásra van szükség, arra, hogy az egészséges többség a rendvédelmi szervekkel karöltve megfékezze a szélsőséges szurkolói csoportok randalírozásait, visszaszorítsa és megszüntesse a nézőtéri rendbontásokat. Természetesen ehhez a PLSZ részéről is komoly erőfeszítések szükségesek, álljon fel egy szakmailag és erkölcseiben is támadhatatlan testület tettrekész, dolgozni akaró, a labdarúgásért (és nem abból) élő tagokkal, akik persze nem igérhetik, hogy holnapra kolbászból lesz a kerítés, de azt bizonyíthatják, hogy egyirányba húznak. Akkor lesz felemelkedés. Csak közös akarattal lehetséges megolajozva tovább lendíteni a piréz labdarúgás kátyúba ragadt szekerét! Csak így körvonalazódhat a fény az alagút végén.

Gasztronómia

 
Piréz Pite

Pirézia nemzeti étele a pirra. Gasztrotörténészek a mai napig sem tudtak hiteles választ adni a kérdésre, ez az ősibb, vagy a pizérek pizzája. Ez utóbbi elterjedtsége egyes vélemények szerint azonban inkább a pizérek kiváló marketing tevékenységének, mintsem az étel minőségének köszönhető.

A legismertebb piréz ételek: a nádi csiga hegedűvel, a csokoládés kutyafül, a négydimenziós kockametélt és a mákos/diós/túrós pirészta. Ez utóbbiaknak van a főzött mellett sütött változata is pirétes néven.

Nem csak gyermekek szeretik a tejbepirézt lekvárral, fahéjjal, vagy kakaóval.

Édes ételeik elengedhetetlen összetevője a pirézli, vagy ebből sütik vagy csak megszórják vele. A pirézlit háznál aszalják - egy piréz háziasszony a világért se' venne bolti aszalt pirézlit. Az Amerikai Egyesült Államokba tilos pirézlit bevinni – magas alkaloid tartalma miatt. Az ENSZ Biztonsági Tanácsában előterjesztés van folyamatban, mely vegyi fegyvernek minősítené a pirézlit.

Piréz bécsiszelet: a pirézek nem zsemlemorzsával bundázzák a húst, hanem pirézlivel, és nem borjúhúst klopfolnak, hanem, amit épp találnak a pirézmélyhűtőben.

Egyik legérdekesebb ételük a piringetett ratlyigombóc, amely hasonlóan készül, mint a magyar tüttyölt ratyli.

A piréz konyha mesterfogásai közé tartozik továbbá a sült mangó kókusztejjel leöntve, a cápaorr parasztosan, a hidegen sült kakadu, valamint a helyiek áltak afrodizákumként ismert tengeri nyelv parázson. Szinte népszerú ínyencség a kapros túróval töltött harcsabajusz. Kelet-Piréziában közkedvelt ezenkívül az ananászos tonhallal töltött tengeri kacsa (a tengeri kacsa kizárólag Pirézián kívül még csak Vanuatun él, kételtű lény), a fűzfakosárban érlelt nyers békamáj, valamint a legnagyobb nevezetesség: a kétszersült, vajas-lekváros-kiwis tengeri nyúl. A tengeri nyúl a repülőhalak családjába tartozik, de hosszú szárnyszerű mellúszói tömören keskenyek, s vékony szőr borítja őket, ami miatt nyúlfülekre emlékeztetnek.

Természetesen ezek csak kiragadott példák. A piréz gasztronómia ismertetése vaskos köteteket tölthetne meg, tekintve, hogy a piréz az Univerzum legtehetségesebb nemzete, amely gasztrokultúrában is új, máig is követendő utakat jelölt a világ konyhaművészete számára (ld. Gazdaság).

Vallás

Vallásuk a multiateista pirézizmus.

Multiateista, mert minden más vallást tagadnak. (Ez azért alakult így, mert minden más vallás a piréz vallás egy-egy leegyszerűsített, a piréz istenkirályok által nem kanonizált, apokrif változata.) Hitviláguk alapeleme a Nagy Zarándoklat, kiegészülve azzal a megkérdőjelezhetetlen alapelvvel, miszerint a piréz a legtehetségesebb nép a világegyetemben. (Ez utóbbi hiedelmük talán már nem is a vallás kategóriájába tartozik, lévén két - egymástól és a józan észtől is független - kézzelfogható adat is alátámasztja. Ez a nem Piréziában élő piréz Nobel-díjasok, valamint a Piréziában élő - elsősorban egy-egy TV csatornához kötődő szuper-, hiper-, mega-, giga-, tera-, peta-, exasztárok lakosságra vetített aránya. Ld.: Politika.)

A pirézek Szent Könyvében (több néven ismert: Pirán, Póra, Pirblia, Prédák, stb.) megírott jövendölés szerint a Nagy Zarándoklat eljövetelkor a pirézek felkerekednek és jól betelepülnek Magyarországra. Ünnepe a kétszáz éven át tartó Kárpát Nap.

A piréz a világ egyetemes ösvallása. Megalapítója maga Piréz, akinek tanításait szinte minden kultúrkör (saját arculatához igazítva) átvette, magáénak vallja. Piréz neve a korai krónikákban latinos formában (Pirézus) terjedt el, ami kínai közvetítéssel, az ő kiejtésük szerint (Pijézus) jutott el a matematikusokhoz. A matematikusok a mindenható, mindenütt jelen lévő és mindent átfogó isteni lényeg bizonyítására egyszerűsítették a pirézek szent számával (3,14), így alakult ki a név ma leginkább ismert alakja, Jézus. (A matematikusok világtól elzárt kasztja 800.000 évre titkosította a nevet, kizárólag "d", illetve a nem beavatottak számára még értelmezhetetlenebb "2r" kódnevekkel helyettesíti.)

A piréz nyelv hihetetlen gazdagsága természetesen Jézus nevére is rengeteg szinonimát őriz (Jahve, Devla, Buddha, Manitou, stb.), ezek etimológiai felfejtése azonban jelen szócikk kereteit jelentősen meghaladná.

Pirézek szent ereklyéje a Szent Stroboszkóp. Ünnepek előtt feltöltik akkumulátorait szentelt kénsavval, mire az ősi távíró kóddal kezdi adni a pirézek szent szövegeit. A megfejtést nehezíti, hogy az egyik szent ember véletlen felcserélte a piros és kék vezetíket, így hátulról előre. Utóbbi két évszázadban viszont még soha nem ért az elejére mielőtt lemerült volna akkumulátora.

A pirézek egy csomó földöntúli lényben hisznek, legfőképp a pirézangyalokban. Ennek ellentettje - amivel rakoncátlankodó gyermekeiket próbálják a normális kerékvágásba terelni - a pirézfaszú bagoly. (Ld. Vallás. Valahogy csak be kell zárni a kört. Nem?)

Titkok, talányok. A meghamisított történelem

A világszerte egyre erősödő, a pirézekkel kapcsolatos hiedelmek, máig tisztázatlan rejtélyek feltárására létrejött, nemzetközi tudósokból álló munkacsoport több napos kutatások alapján újabb, az érdeklődő közvéleményt sokkoló tényekre bukkant tegnapelőtt. Korábbi ismereteink alapján a történetírás azt vallotta, hogy a pirézek a Kárpát-medencében való letelepedést tartották népük istentől eredeztetett végső céljának, ám a magyarok megelőzték őket. Így a pirézek visszafordultak, de nemzeti arculatukat a mai napig is ezirányú törekvéseik rajzolják fel a legmarkánsabban. A legújabb kutatási eredmények viszont éppen ezt az elméletet teszik semmissé. A pirézek a III,XIV. században nem fordultak vissza! Ellenkezőleg, tovább vonulva meghirdették az első előtti piresztes háborút, amely a Szent Föld, Piréz születési helyének felszabadítását tűzte lobogójára.

Mivel már akkoriban is kivételes tehetséggel megáldott nemzetet alkottak (ld.: Himnusz), egészen Visegrádig jutottak, ahol egy, a kíváncsi szemek elől elzárt borpincében rábukkantak a legendás Salamon király titkos séfjére. A derék szakács elárulta, hogy az uralkodó egy alkalommal leveles tészta készítésének céljából átadott neki néhány, furcsa ákom-bákomokat tartalmazó levelet. Az étel azonban, bizonyos hirtelen támadt helyi zavargások következtében soha nem készült el. Az így birtokában maradt dokumentumokat apáról fiúra származtatta, majd kései utódai ezek megőrzésére egy titkos társaságot (a Szabad Rézműves Elpáholy) hozták létre. Elmondása szerint a történet innentől kezdve a századok homályába vész.

Ami igaz is volt mindeddig. A nemzetközi tudóscsoport azonban nyilvánosságra hozta tudományos erőfeszítéseinek kézzelfogható eredményeit. Egy régi piréz szakácskönyv megsárgult lapjai között fellelték a mindeddig ismeretlen, pont- és vonalírással lejegyzett, eredetileg - tévesen -ételreceptnek vélt fóliánsokat, és olyan megcáfolhatatlan bizonyítékok egész sorára bukkantak, amelyek alapjaiban rengetik meg a középkor történelmére vonatkozó tudásunkat. A pirézeket opponáló magyarok az 1214-ben megszervezett, több korabeli nemzetet is érintő, ún. tatárjárás eseménydús napjai során a kihalás sorsára jutottak!

Helyükre azonmód betelepült a pirézség, de ezt egy évezreden át olyannyira sikeresen titkolták, hogy még a közvéleménykutatókat is sikerült teljesen megtéveszteniük. És ami a legmegdöbbentőbb: ennek az évszázadokon átívelő történelemhamisításnak a végrehajtásához éppen a magyarokkal kötöttek titkos paktumot! A magyarok azért szövetkeztek a pirézekkel, mert így remélték elérni, hogy kihalásukról a világ soha ne szerezzen tudomást.

Ma még a jövő titka, mi lesz a válaszuk arra, hogy a történelem mindezidáig legnagyszabásúbb összeesküvéséről immáron végérvényesen lehullt a lepel.

A Nagy Piréz Forradalom

2007. március 25-én forra... (Tovább már nem tudtam írni, mert a forradalmárok pirézágyújából kilőtt golyó eltalált!)

...dalom tört ki, amely emberáldo...

(Bocs, hogy ilyen hiányos ez a cikk, de 2 társamat lelőtték pirézágyúval. Most a (még) csendes, békés Pirenzéből írok, hátha itt nem pirézágyúznak.)

...zatokat követelt. A forradalom előzménye a februárban kitört piresztfelkelés volt. 2007. március 25.-én délután 2-kor Pirézia déli határvidéke kikiáltotta a Délpiréz Köztársaságot, elszakadva Piréziától. Néhány órával később óriási tömegy gyűlt össze Pirézia Cityben, és a piréz istenpirály lemondását követelték. A pirály ugyan egy darabig kitartott, de másnap reggel menekülnie kellett, valószínűleg Aszpirin fele. A felkelők, elfoglalva a pirály palotáját, Pirlamentet alkottak, majd kikiáltották a Piréz Köztársaságot. Március 26.-án, délután 1 órakor Piripócs bejelentette csatlakozását a Piréz Köztársasághoz. Röviddel ezutáÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!!! :(Már megint a pirézágyúk!)

SZENZÁCIÓ!!! MEGDÖBBENTŐ FELFEDEZÉS!!!

Nem igaz, hogy a magyarok nem szeretik a pirézeket! A magyarok minden pirézt igenis szeretettel ölelnek a keblükre!!! Még csak nem is a hivatalos 3,14Cu-nak hívják, hanem szeretetteljesen Picur, Picurkám szavakkal szólítják meg valósággal imádott pirézeiket!

A szenzációs új felfedezésnek köszönhetően a Nagy Piréz Forradalom vissza lett vonva! A Pirézek legújabbkori történelmének új fejezete íródik a testvéri magyar néppel közösen!

A 2012. évi Labdarúgó EB-re való pályázat immár közös Piréz-Magyar-Horvát kandidáció!

Éljen Pirézia! Hajrájanak a pirézek!

Út a jövőbe

A világ nagy hírügynökségei máris szárnyára bocsátották a hírt, hogy megkezdődtek a legmagasabb szintű piréz-magyar tárgyalások. A bilaterális tanácskozásokon mindkét ország kormánypárti és ellenzéki csúcsvezetői, köztársasági elnöke, istenpirálya, alkotmánybírósága, alkotmányozó nemzetgyűlésének emblematikus vezetői személyesen vesznek részt. A tárgyalások a nemzetközi diplomáciai protokoll szabályainak betartása mellett is rendkívül oldott, testvéri légkörben folynak, egyelőre zárt ajtók mögött, a sajtó teljes kizárásával. A szélesre tárt ablakokon keresztül azonban annyi máris kiszivárgott, hogy mindkét nemzet fiai haladéktalanul és visszavonhatatlanul megkapják a kettős állampolgárságot!

Ami hamarosan akár hármasra is bővülhet, mert a labdarúgás terén már most is bizonyos közös érdekeltségekkel a mieinkhez kötődő horvát barátaink a hírek szerint örömmel csatlakoznának a kezdeményezéshez.

Szüntelenül csengenek a mobiltelefonok, amiket mintha még a szél is lágyabban símogatna ezen a gyönyörű tavaszi napon! A nemes államférfiúk alig győzik fogadni a legmagasabb helyekről érkező hívásokat. A piréz és a magyar telefontársaságok példaértékű gyorsasággal máris összehangolták emelt díjas sms-ekre vonatkozó tarifájukat minden forró drótos kapcsolatra vonatkozóan.

Először az UEFA, majd a FIFA mindenható urai jelntkeztek, közölve az örömhírt, hogy a három kandidáló ország közös válogatottat indíthat a most már szinte biztosra vehetően közös rendezésű Európa Bajnokságon.

Az orosz állam elnöke sms-ben tett határozott ígéretet, hogy a két nemzethez fűződő régi barátság és a történelmi példamutatás iránti tisztelet okán a piréz-magyar nemzet számára ingyenesen biztosítja a gázt az idők végezetéig. A kanadai konzorcium is felvette már a kapcsolatot immáron közös sámánjainkkal, hogy visszaadná a makói gázmezőkre vonatkozó jogait, cserébe felajánlotta minden kapacitását a földgáz kitermelésére.

Kína felajánlotta, hogy 23 millió piréz-magyar állampolgárnak biztosítja a Hon-Kongba való azonnali betelepülés jogát.

A Ferencváros haladéktalanul kivonja csapatait minden professzionális bajnokságból!

És a legfrissebb: az Európai Unió máris deklarálta csatlakozási szándékát az új államszövetséghez! Az új Európához!

Lásd még

Pirezikumok

Külső hivatkozások

Pirézia nem volt, hanem lesz

Ezt találtuk, itt: [1] Köszönjük!
Kedves piréz testvérek!
Csak a nagy francia enciklopédisták munkájához hasonlíható az, ami a szabad Piréziáról olvasható az Unciklopédia oldalain. Tisztelet és csodálat a szerkesztésért. S mégis opponálok a dolog ellen. Tudni illik értelmezésemben Pirézia nem volt, hanem lesz. Méghozzá dicsőséges, hatalmas és boldogsággal teli! Nem kivánhatom, hogy a szerkesztés törölje az Unciklopédia oldalait, de kérhetem, hogy a szerkesztés nyilvánítsa fikciónak (és nem tudományosan bizonyított tényeknek!) az eddig leírtakat. Köszönöm a megértést.
Aláírás: a szabad Pirézia nyugdíjas könyvtárosa

Hír

 • 2009. július 16-án az RTL Klub (egy magyar televízió) »Reggeli« c. műsorában hivatalosan elismerte Piréziát, beleértve minden egyes pirézt. A piréz külügyminiszter hivatalos jegyzékben mondott ezért köszönetet.

Külső hivatkozások

 
Azok számára, akiket a Wikipédia lefizetett: a Wikipédiának van egy elég gyenge kis szócikke a(z) Pirézia témáról.

Lábjegyzetek

  Ez a jegyzet: lábjegyzet! Nem szól senkinek, még annak se, akit érdekel. Szinte apróbetűs. Egyáltalán nem kell elolvasni.
 1. Pirézia nem volt, hanem lesz.
 2. A világ összes nyelvében minden pi-vel kezdődő szó: piréz jövevényszó; lásd: pina (magyar)
 3. Nem tévesztendő össze a hemogoblinnal, a vér oxigénszállításáért felelős mitikus lénnyel.

Ugrás a piréz-lap tetejére, és megint elölről